Hur använder man rådgivare när man går in i ett nytt affärsområde?

Ditt företag har skapat en potentiell spin-off, men ingen i ditt team har den expertis som krävs för att få den att flyga?

Detta var fallet med en av BOARDIOs kunder. Företaget är verksamt inom B2B men hade uppfunnit något med stor affärspotential på konsumentmarknaden. Det fanns tydliga synergier i produktionen och därför ville företaget behålla verksamheten inom företaget.

Lösningen var att hitta en rådgivare med erfarenhet av att bygga starka konsumentvarumärken. Vi hittade 15 kandidater av vilka företaget intervjuade fyra och slutligen började arbeta med en. Denna person hade både expertis inom konsumentmarknaden och inom den bransch som behövdes. Det var en mycket bra matchning.

När man ger sig in i ett nytt affärsområde kan det vara bra att söka rådgivare som har erfarenhet och sakkunskap inom just det området. Rådgivare kan ge värdefull vägledning och insikter som kan hjälpa dig att navigera i de utmaningar och möjligheter som ditt nya företag erbjuder. Här är några tips om hur du kan använda dig av rådgivare när du ger dig in i ett nytt affärsområde:

  1. Utveckla en tydlig förståelse för vad du vill uppnå med ditt nya företag och vilka specifika områden du behöver hjälp med. Detta kommer att hjälpa dig att identifiera rätt rådgivare för dina behov.
  2. Identifiera och skapa idealiska rådgivarprofiler. Det kan handla om branschledare, framgångsrika entreprenörer och andra experter som har relevant erfarenhet och sakkunskap inom det område som du ska ge dig in på.
  3. Ta kontakt med oss på Boardio för att hitta potentiella rådgivare. Förklara din affärsidé för rådgivarna och vad du hoppas uppnå. Var tydlig med vad du behöver hjälp med och fråga om de är villiga att fungera som rådgivare för ditt företag och på vilka villkor.
  4. När du har identifierat några rådgivare som är villiga att hjälpa dig, fastställer du tydliga förväntningar och mål för ert arbetsförhållande. Det kan handla om regelbundna möten eller kontroller, specifika uppgifter eller ansvarsområden för rådgivaren och andra förväntningar eller krav.
  5. Samarbeta regelbundet med dina rådgivare och sök deras råd och vägledning vid viktiga beslut och utmaningar. Var öppen för deras återkoppling och förslag och var villig att anpassa dig och ändra dig utifrån deras synpunkter.

På det hela taget kan det vara ett värdefullt sätt att använda sig av rådgivare när man ger sig in i ett nytt affärsområde, för att få värdefulla insikter och vägledning som kan hjälpa dig att lyckas i ditt nya företag. Genom att identifiera rätt rådgivare, fastställa tydliga förväntningar och mål och samarbeta med dem regelbundet kan du dra nytta av deras expertis och erfarenhet för att hjälpa ditt företag att växa och lyckas.