När är rätt tidpunkt att börja använda rådgivare eller externa styrelseledamöter?

"Vi borde ha gjort detta [att ta in externa styrelseledamöter] mycket tidigare, fördelarna har varit så stora", säger VD:n för ett av våra kundföretag. Vi hittade 25 kandidater och de började arbeta med två av dem.

Detta är något vi hör ganska ofta - "vi borde ha gjort detta mycket tidigare". Av någon anledning tvekar många företag att leta efter externa personer som kan arbeta som rådgivare eller styrelseledamöter. Men när de äntligen gör det blir de positivt överraskade av kvaliteten på de rådgivare som intresserar sig för dem och den inverkan som dessa personer har på företaget.

Det är i allmänhet en bra idé att överväga att ta in rådgivare eller externa styrelseledamöter när företaget står inför en vändpunkt, vanligtvis ett skede då företaget vill växa och skala. Det finns dock inget universellt svar på när det är dags att börja använda rådgivare eller externa styrelseledamöter. Det beror på företagets specifika behov och mål samt på de resurser och den expertis som finns tillgänglig internt.

Ett bra test för att se om det är rätt tidpunkt att ta in extern kompetens är att göra ett "färdighetstest":

  1. Först måste man definiera företagets mål för de närmaste åren, dvs. var man vill vara.
  2. För att nå dit måste ditt team ha vissa färdigheter. Gör en lista över dessa färdigheter.
  3. Därefter förtecknar ni de färdigheter som redan finns i teamet.
  4. Genom att jämföra nödvändiga färdigheter med befintliga färdigheter kan du ta reda på vilka kompetensluckor ditt team har.
  5. Det finns naturligtvis många sätt att åtgärda dessa brister (t.ex. genom att anställa någon, anlita en konsult eller rådgivare) och därefter måste du analysera och planera hur och när varje brist ska åtgärdas.

Om du anser att en rådgivare eller styrelseledamot är en lämplig lösning för dina behov kan du följa dessa enkla steg för att hitta rätt rådgivare:

  1. Boka ett samtal med en representant från Boardio. Baserat på ett samtal identifierar vi ditt behov.
  2. Vänta några veckor så skickar vi dig kandidater till rådgivare. Dessa kandidater har intresse och bandbredd för att arbeta med dig.
  3. Ha samtal med dem som verkar lämpliga för dina behov. Kom överens om alla detaljer som roll, arbetsmängd och ersättning direkt med rådgivaren.

Det viktigaste är att komma igång för att se vilken typ av rådgivare som blir intresserade av din verksamhet. Först när du vet det och har haft samtal med kandidaterna tar du beslutet om du ska börja arbeta med någon. Ibland märker man under processen och när man har samtal med kandidater att tajmingen faktiskt inte är rätt för tillfället.