Hur använder man rådgivare om inträde på den globala marknaden?

Att ta sig in på globala marknader kräver inte längre stora investeringar som att hyra ett kontor och anställa lokala säljare. En stor del av B2B-försäljningen som tidigare krävde personliga möten kan nu göras via teams. Detta är en enorm möjlighet, särskilt för mindre företag som nu har hela världen som sin marknad.

I de flesta fall är det dock svårt att bedriva försäljning på distans till ett annat land. Man känner inte folk, vilket gör det svårt att komma överens om möten. Det är här som lokala rådgivare kan vara till stor hjälp.

Det finns några viktiga sätt för rådgivare att hjälpa företag att ta sig in på den globala marknaden.

  1. För det första kan de tillhandahålla värdefulla marknadsundersökningar och analyser som hjälper företagen att förstå de lokala marknadsförhållandena och kundernas preferenser i de länder som de överväger att gå in i. Detta kan hjälpa företagen att fatta välgrundade beslut om vilka marknader de ska gå in på och hur de ska skräddarsy sina produkter och tjänster för att möta de lokala kundernas behov. Det kommer sannolikt att spara mycket tid och pengar när marknadsvalet görs på rätt sätt och med någon som känner till destinationsmarknaden.
  2. För det andra kan rådgivare hjälpa till med utvecklingen av en global marknadsföringsstrategi. Detta kan omfatta identifiering av de mest effektiva kanalerna för att nå kunder i olika länder, utveckling av lokaliserat marknadsföringsmaterial och budskap samt skapande av en plan för att marknadsföra företagets produkter eller tjänster på målmarknaderna. Detta sker naturligtvis i nära samarbete med företagets försäljning och ledning och rådgivarens roll är vanligtvis att stödja arbetet.
  3. För det tredje kan rådgivare hjälpa företag att navigera i olika länders lagstiftning och regelverk. Detta kan inbegripa vägledning i frågor som skydd av immateriella rättigheter, export- och importbestämmelser samt efterlevnad av lokala lagar och bestämmelser. Detta är särskilt viktigt i länder som USA där konkurrensen är hård och regelverket komplicerat.

Sammantaget kan ett samarbete med rådgivare hjälpa företag att utveckla en omfattande plan för att ta sig in på globala marknader, och de kan ge värdefullt stöd och expertis under hela processen. Detta var också fallet med ett av våra kundföretag.

Först "varnade" de oss för att vi skulle behöva hitta någon riktigt skicklig person: "Jag vill påpeka att vi egentligen inte letar efter någon så det måste vara en "perfekt matchning"". De letade efter en rådgivare som skulle stödja vd:n och ledningen när det gäller tillväxt och global expansion. Kravet var att rådgivaren skulle ha erfarenhet av en industriell B2B-programvaruföretag, helst av ett SaaS-företag som framgångsrikt tagit sig in på de globala marknaderna.

Nu arbetar de med en rådgivare som vi hittade, som uppenbarligen är en perfekt match :)