Om Boardio

6500+ rådgivare från 100+ länder! Boardio hittar skickliga rådgivare och styrelseledamöter för viktiga områden för företagstillväxt.

HUR DET STARTADE

År 2009 fick vår grundare Tuomo, som arbetade på Nokia, en idé om att dela med sig av sin expertis och hjälpa tillväxtorienterade företag inom mobilområdet. På den tiden fanns det inga tjänster som hjälpte företag att hitta rådgivare, så efter några samtal med sina Nokia-kollegor bestämde sig Tuomo för att lämna Nokia och börja bygga upp en sådan tjänst.
Som du kan se i det här e-postmeddelandet som Tuomo skickade till sina Nokia-kollegor precis innan han lämnade företaget, var den ursprungliga idén ganska nära det som Boardio är idag:

"Kära vän,

Jag lämnar Nokia om några veckor för att starta en ny internettjänst.

I denna nya tjänst (som kallas Abonnet = Advisory Board on Net) kan små och medelstora företag få en grupp människor som fungerar som rådgivare och hjälper till med att ta sig in på nya marknader, hitta nya partner, ge information om konkurrenter osv. - i princip för att hjälpa till i alla operativa eller strategiska frågor som företaget kan ha.

Abonnet erbjuder en plats där företag och rådgivare kan hitta varandra, men också en plats där rådgivningsarbetet kan bedrivas, dvs. en säker onlinemiljö där man kan föra diskussioner i gruppen, dela dokument och ha VOIP/videomöten. Internet gör det möjligt att använda rådgivare i större utsträckning och på ett mer kostnadseffektivt sätt än i dag. Att vara rådgivare är inte begränsat till styrelseproffs, utan alla som har värdefull expertis och vill dela med sig av den kan fungera som rådgivare."

Under 2013 märkte vi att det största mervärdet vi kan erbjuda är att hjälpa företag att hitta kompetenta personer. Detta ledde till att vi tog bort funktioner som videomöten och dokumentdelning, men också till att vi bytte namn till BOARDIO.

År 2020 introducerade vi tjänsten Company Turnkey som är ryggraden i vårt erbjudande idag. Vi hittar lämpliga rådgivare för företaget och tar bara betalt om företaget börjar arbeta med en av dem vi har hittat.

År 2022 började vi göra Boardio till en global tjänst genom att anställa lokala Country Managers som driver Boardo-verksamheten i sina regioner - se våra nuvarande Country Managers nedan. Global plattform med lokal service är något som fungerar bra.

Idag år 2023 är vi starkare än någonsin. Med 6500+ rådgivare runt om i världen, hundratals framgångsrika sökuppdrag och ett nätverk av ~20 Country Managers är vi en unik källa till kompetens, erfarenhet och nätverk för alla tillväxtorienterade företag. Den vision som Tuomo hade 2009 - att använda internet för att dela expertis med tillväxtföretag - har äntligen blivit verklighet.

MÖT LAGET

Tuomo Virkkunen
Tuomo Virkkunen

Grundare och VD

Vd och grundare av Boardio, Tuomo har över 20 års erfarenhet av onlinetjänster, särskilt på Nordea och Nokia och inom startupcommunityt med Boardio. Boardio grundades efter att Tuomo ville börja dela med sig av sin expertis till tillväxtföretag men inte hittat några tjänster för att koppla ihop rådgivare med företag.

Tuomo leder Boardio globala expansion, funktionsutveckling samt hanterar försäljning och serviceleverans i Finland.

Andrew Spratley
Andrew Spratley

CTO

Andrew började på Boardio och tog på sig rollen som CTO för att bidra till en konsekvent utvecklingsprocess och vägleda den genom nästa utvecklingsstadium. Andrew har över 10 års erfarenhet av nystartade företag och små företag, och hjälper dem att leverera skräddarsydda plattformar och lösningar. Han tycker om livskraften i nya företag och att arbeta för att skapa något nytt.

Andrew leder utvecklingen av kod och infrastruktur på Boardio.

Ashwin Sivakumar
Ashwin Sivakumar

Affärspartner Syd- och Sydostasien

Ashwin med sitt företag JugularSocial är affärspartner för Boardio i Syd- och Sydostasien. Ashwin har hjälpt många etablerade företag och nystartade företag att utnyttja nya digitala affärsmodeller och positioneringsmöjligheter. Han har gjort strategiska bidrag till ledande företag inom områden som Healthtech, SAAS, företagsprogramvara och e-handel som framgångsrikt har skapat prototyper, lanserat och utökat sina digitala verksamheter under hans ledning.

Per Landquist
Per Landquist

Country Manager Sverige

Per har anslutet till Boardio som Country Manager för Sverige. Per har över 17 års erfarenhet som VD för Sverige och Finland, inom ett ledande internationellt företag, inom lojalitets- och värdeskapande tjänster. Per har även lett och ingått i ledningen i två startups och spenderat över 20 år inom bank- och kreditkortsverksamheten i Sverige. Pers kompetens omfattar strategisk försäljning, affärsutveckling och att skapa framgångsrika partnerskap mellan företag.

Daniel Alonso
Daniel Alonso

Country Manager Spanien

Med mer än 15 års erfarenhet som VD i olika företag och sektorer är Daniel vår affärspartner för den spanska marknaden. Med en bred erfarenhet på internationella marknader är Daniel ingenjör och MBA med en stark bakgrund inom företagsstrategi och affärsutveckling, och spelar viktiga roller inom områden som innovation, management eller försäljning under hela sin karriär inom industriella och maritima sektorer.

Gaby van Otterdijk
Gaby van Otterdijk

Country Manager Nederländerna

Gaby är Boardios landschef för Nederländerna. Gaby är en företagsledare med mer än 25 års internationell erfarenhet. Som strategisk konsult, rådgivare och ledare på Capgemini och Gartner har Gaby arbetat för hundratals företag i Europa och Mellanöstern. År 2021 startade Gaby sitt eget företag, där han nu ger råd och coachar VD:ar och företagsägare i startups, scaleups och små och medelstora företag och har ett starkt nätverk av företagsledare, investerare och rådgivare i Nederländerna.

Rene Hefler
Rene Hefler

Country Manager Österrike

René är Boardios landschef för Österrike. Under mer än 20 år har han arbetat för stora internationella företag som IBM, Colt och Gartner. Tidigare har René också grundat två IT-företag i Österrike som han fortfarande leder. IT-, moln- och konsulttjänster är hans främsta färdigheter och det passar perfekt in i Boardos idé.

Gregor Aschoff
Gregor Aschoff

Country Manager Australien

Gregor började på Boardio som landschef för Australien. Under 19 års tid har han haft roller som verkställande direktör och företagsledare och skaffat sig omfattande global erfarenhet av att omvandla och förbättra tekniska verksamheter i både B2B- och B2C-sammanhang. Under hela sin karriär har han varit involverad i olika systemimplementeringar och uppgraderingar inom olika sektorer samt aktivt deltagit i marknadsförings- och försäljningsinitiativ för tung industriutrustning.

Gregor ger vägledning till nystartade, expanderande och mogna företag när det gäller marknadsinträde, tillväxt och ESG-relaterade frågor.

Helge Andreas  Notland
Helge Andreas Notland

Landschef Norge

Helge Andreas är Country Manager för Norge. Med mer än 20 års erfarenhet av ledande befattningar inom både den offentliga och privata sektorn, inklusive hälso- och sjukvård, forskning, utbildning, rådgivning, HR, media, design, digitalisering och marknadsföring, hanterar han ett brett spektrum av områden. Han har en magisterexamen i IKT och lärande och har även studerat Executive Master of Management och Digital Transformation. Han är certifierad med ett svart bälte i Lean och har ett starkt fokus på ständiga förbättringar och att bygga relationer mellan företag och över gränserna.

Sven Sahlberg
Sven Sahlberg

Country Manager Tyskland

Sven är landschef för Boardio med ansvar för Tyskland. Han är en erfaren internationell chef med starka färdigheter i affärsutveckling och erfarenhet av att hjälpa företag med tillväxt- och marknadsintroduktionsstrategier. Sven har mer än 20 års erfarenhet som verkställande direktör för DACH och Norden i ett ledande internationellt företag för lojalitets- och mervärdestjänster och är expert på att utveckla kundcentrerade lösningar, särskilt för företag inom finansiella tjänster. Sven har stöttat flera nystartade företag som Senior Advisor för att komma in på den tyska marknaden och har ett starkt nätverk med bland annat riskkapitalbolag.

Anthony Brady
Anthony Brady

Chef för Irland och Storbritannien

Anthony har över 20 års erfarenhet av ledande befattningar inom en rad olika sektorer, bland annat sport, gästfrihet, media och utbildning. Han är kommersiellt inriktad och har erfarenhet som styrelseledamot, grundare och rådgivare, och förstår därför direkt vilka problem som företag och deras ledare ställs inför på sin tillväxtresa.

Han leder avdelningen för Storbritannien och Irland och använder sin erfarenhet för att se till att varje placering är till ömsesidig nytta för rådgivaren och företaget, vilket leder till en lång och framgångsrik relation.

Francisco Matos
Francisco Matos

Country Manager Portugal

Francisco är Boardos landschef för Portugal. Under sin yrkeskarriär har han arbetat inom konsult-, detaljhandels- och hälsovårdsbranschen med fokus på affärsutveckling, företagsstrategi, affärsanalys och utveckling av nyckeltal för att stödja beslutsfattandet. Francisco har också varit involverad i det portugisiska ekosystemet för nystartade företag och universitetsinkubatorer. Han är övertygad om att Boardio inte bara kan lösa ett behov hos ett stort antal företag utan också främja en ny trend på arbetsmarknaden.

YOU?
YOU?

Ditt land

Vi expanderar Boardio till många nya länder och söker flera högt motiverade och oberoende landchefer/ledare/direktörer som ska driva vår verksamhet i sina regioner. Se detaljer här.

Våra kontor

Finland

Abonnet Oy

Kiiskitie 5 C 42

02170 Espoo

info(at)boardio.com


India/APAC

Jugular Social Media Pvt Ltd

ashwin(at)boardio.com

Sweden

PLQ Consulting AB

per(at)boardio.com

Spain

NAVALCO Solutions, s.l.

daniel(at)boardio.com

Austria

Hefler IT Systeme

rene(at)boardio.com

Germany

smart@solutions GmbH

sven(at)boardio.com

Ireland & UK

Famnan Investments Limited

anthony(at)boardio.com

Portugal

Circulo Transparente, Lda

francisco(at)boardio.com

Norway

NOTLAND CONSULTING

helge(at)boardio.com