Hur använder man rådgivare för att utveckla företaget?

Ibland fastnar tillväxten och det verkar omöjligt att nå målen med de färdigheter du har.

Detta var fallet med ett företag inom anläggningsindustrin. De hade ambitiösa tillväxtplaner men hade vissa svårigheter att nå målen. Även om de var lite tveksamma till idén om externa rådgivare ville de ändå ge det ett försök. De hade höga krav på rådgivaren och krävde bland annat ledarerfarenhet inom branschen. De första kandidaterna vi hittade var inte riktigt på den nivå som krävdes, men sedan hittade vi en ledande branschexpert som var precis vad företaget behövde. Stadig tillväxt varje kvartal sedan dess.

Det finns många sätt som du kan använda rådgivare för att hjälpa ditt företag att växa. Några möjliga strategier är följande:

  1. Använd rådgivare för att fylla kompetensluckor. Gör en analys av den kompetens du har i ditt team jämfört med den kompetens som behövs för att nå målen. Detta ger dig en lista över de färdigheter som rådgivarna bör ha.
  2. Sök upp rådgivare med expertis inom områden där ditt företag vill växa. Om du till exempel vill expandera till en ny marknad kan du hitta en rådgivare som har erfarenhet av den marknaden och som kan ge värdefulla insikter och råd.
  3. Utnyttja dina rådgivares nätverk för att hjälpa till att koppla ihop ditt företag med potentiella partners, investerare, kunder och andra intressenter som kan bidra till att driva på tillväxten. Detta "dörröppnarfall" är en mycket typisk roll där rådgivare används. Rådgivare har det nätverk som krävs och därför är det inte en mödosam uppgift för dem att introducera varandra, men det ger ett enormt värde för ett företag.
  4. Använd rådgivare som en "sounding partner". Be dina rådgivare om deras tankar och feedback om viktiga beslut och strategier som rör företagets tillväxt. De kan ge värdefulla perspektiv och hjälpa dig att undvika vanliga fallgropar.
  5. Se till att rådgivarna har all nödvändig information och alla nödvändiga verktyg. Ge stöd och vägledning till dina rådgivare så att de kan vara så effektiva som möjligt när det gäller att stödja ditt företags tillväxt. Detta kan innebära att ge dem regelbundna uppdateringar om ditt företags framsteg samt att ge dem de resurser och den information de behöver för att vara effektiva.

Sammantaget är nyckeln till att använda rådgivare på ett effektivt sätt att behandla dem som en förlängning av ditt team och att involvera dem i beslutsprocessen i så stor utsträckning som möjligt. På så sätt kan du utnyttja deras expertis och erfarenhet för att driva på företagets tillväxt. Särskilt i början av rådgivarförhållandet är det viktigt att kommunicera ofta med rådgivaren för att få honom eller henne på banan.