Vilka är fördelarna med att använda rådgivare eller externa styrelseledamöter?

Ibland frågar folk vad som är den konkreta fördelen med att ha rådgivare eller externa styrelseledamöter. Här är ett exempel med några siffror:

Det här företaget kämpade för att få sin verksamhet att växa. De ville hitta någon som kunde samarbeta med ledningen i fråga om strategi, försäljning och andra processer. Vi hittade en erfaren person med relevant branscherfarenhet till dem. Sedan denna person började arbeta som styrelseledamot har företagets intäkter ökat med över 50 % (jämfört med nolltillväxten året innan), men framför allt har vinsten ökat med nästan 2 000 %. Jag säger inte att allt detta beror på en ny styrelseledamot, men det är uppenbart att företaget behövde nya synpunkter och expertis för att ta verksamheten till en helt ny nivå.

Det finns flera fördelar med att använda rådgivare eller externa styrelseledamöter, bland annat följande:

  1. Sakkunskap och erfarenhet: Rådgivare och externa styrelseledamöter kan bidra med en mängd sakkunskap och erfarenhet inom en viss bransch eller ett visst funktionsområde. Denna domänkompetens är kanske den vanligaste enskilda anledningen till att man söker externa synpunkter.
  2. Nya perspektiv: Rådgivare och externa styrelseledamöter kan ge ett nytt perspektiv på ett företags verksamhet och strategier, vilket kan vara särskilt användbart när ett företag står inför en ny utmaning eller försöker expandera till nya marknader. Externa personer ser fortfarande skogen från träden, något som kan vara svårt för VD och andra anställda.
  3. Nätverk och kontakter: Externa personer kan ha ett brett nätverk av kontakter och förbindelser som kan vara till nytta för ett företag som vill få tillgång till nya kunder, partner eller resurser. Detta är särskilt användbart när företaget går in i nya länder eller nya branscher.
  4. Ökad trovärdighet: Att ha rådgivare eller externa styrelseledamöter kan öka ett företags trovärdighet och upplevda legitimitet, vilket kan vara till hjälp när man söker finansiering, partnerskap eller andra möjligheter. Det rekommenderas dock inte att ta rådgivare enbart på grundval av deras rykte utan försök se till att de också har tid att lägga ner.
  5. Förbättrad styrning: Rådgivare och externa styrelseledamöter kan ge tillsyn och vägledning i frågor som rör företagsstyrning, t.ex. riskhantering, efterlevnad och strategi. Ju större företaget är, desto viktigare är det att styrningen sköts på rätt sätt.
  6. Förbättrat beslutsfattande: Rådgivare och externa styrelseledamöter kan ge värdefulla synpunkter och vägledning i samband med viktiga beslut som företaget står inför, vilket bidrar till att se till att besluten är välgrundade och väl underbyggda. Även se till att besluten fattas och genomförs. Rådgivare kan också hjälpa VD och andra chefer att hålla sig ansvariga och hålla sig på rätt spår för att nå målen.