Mitä hyötyä neuvonantajien tai ulkopuolisten hallituksen jäsenten käytöstä on?

Joskus meiltä kysytään, mitä konkreettista hyötyä neuvonantajien tai ulkopuolisten hallituksen jäsenten ottamisesta on. Tässä yksi esimerkki ja joitakin lukuja:

Tämä yritys kamppaili liiketoimintansa kasvattamisesta. He halusivat löytää jonkun, joka työskentelisi johdon kanssa strategian sekä myynnin ja muiden prosessien parissa. Löysimme heille kokeneen henkilön, jolla oli sopivaa kokemusta alalta. Sen jälkeen, kun tämä henkilö aloitti työskentelyn hallituksen jäsenenä, yrityksen liikevaihto on kasvanut yli 50 prosenttia (verrattuna nollakasvuun vuotta aiemmin), mutta mikä tärkeintä, voitto kasvoi lähes 2000 prosenttia. En sano, että tämä kaikki johtuu uudesta hallituksen jäsenestä, mutta yritys tarvitsi selvästi uusia näkemyksiä ja asiantuntemusta siitä, miten se voisi viedä liiketoimintansa aivan uudelle tasolle.

Kaiken kaikkiaan neuvonantajien tai ulkopuolisten hallituksen jäsenten käyttämisellä on useita etuja, muun muassa seuraavat:

  1. Asiantuntemus ja kokemus: Neuvonantajat ja ulkopuoliset hallituksen jäsenet voivat tuoda mukanaan runsaasti asiantuntemusta ja kokemusta tietystä toimialasta tai toiminnallisesta alueesta. Tämä asiantuntemus on ehkä yleisin yksittäinen syy etsiä ulkopuolisia näkemyksiä.
  2. Tuore näkökulma: Neuvonantajat ja ulkopuoliset hallituksen jäsenet voivat tarjota uudenlaisen näkökulman yrityksen toimintaan ja strategioihin, mikä voi olla erityisen hyödyllistä silloin, kun yritys kohtaa uuden haasteen tai pyrkii laajentumaan uusille markkinoille. Ulkopuoliset ihmiset näkevät vielä metsän puilta, mikä voi olla vaikeaa toimitusjohtajalle ja muille työntekijöille.
  3. Verkosto ja yhteydet: Ulkopuolisilla henkilöillä voi olla laaja kontaktien ja yhteyksien verkosto, josta voi olla hyötyä yritykselle, joka pyrkii saamaan uusia asiakkaita, kumppaneita tai resursseja. Tästä on hyötyä erityisesti silloin, kun yritys tulee uusiin maihin tai uusille toimialoille.
  4. Uskottavuuden lisääntyminen: Neuvonantajien tai ulkopuolisten hallituksen jäsenten mukanaolo voi lisätä yrityksen uskottavuutta, mikä voi olla hyödyllistä, kun haetaan rahoitusta, kumppanuuksia tai muita mahdollisuuksia. Neuvonantajia ei kuitenkaan kannata ottaa pelkästään heidän maineensa perusteella, vaan on pyrittävä varmistamaan, että heillä on myös aikaa käytettävissään.
  5. Parempi hallinto: Neuvonantajat ja ulkopuoliset hallituksen jäsenet voivat valvoa ja opastaa yrityksen hallintoon liittyvissä asioissa, kuten riskienhallinnassa, sääntöjen noudattamisessa ja strategiassa. Mitä suuremmasta yrityksestä on kyse, sitä tärkeämpää on, että hallintoa hallinnoidaan asianmukaisesti.
  6. Parempi päätöksenteko: Neuvonantajat ja ulkopuoliset hallituksen jäsenet voivat antaa arvokasta panosta ja ohjausta yrityksen tärkeimpiin päätöksiin ja auttaa varmistamaan, että päätökset ovat perusteltuja ja hyvin perusteltuja. Lisäksi varmistetaan, että päätökset tehdään ja pannaan täytäntöön. Neuvonantaja voi myös auttaa toimitusjohtajaa ja muuta johtoa pysymään vastuullisina ja tavoitteiden saavuttamisessa.