Kannattaako etsiä ulkomaisia neuvonantajia tai hallituksen jäseniä?

Covidin ja digitalisaation ansiosta yhä pienemmät yritykset pyrkivät globaaleille markkinoille. Tämä asettaa kuitenkin joitakin uusia vaatimuksia johdolle ja hallitukselle. Kansallisuuteen liittyvästä monimuotoisuudesta tulee asia, jota olisi käsiteltävä jo varhaisessa vaiheessa. Yksi joustava ja kustannustehokas tapa varmistaa, että yrityksellä on kaikki globaaleilla markkinoilla tarvittavat taidot, on hankkia ulkomaisia neuvonantajia tai hallituksen jäseniä.

Voi olla hyvä ajatus hakea neuvonantajia tai hallituksen jäseniä, joilla on erilaisia näkökulmia ja kokemuksia kuin tiimissä jo olevilla. Tämä voi auttaa tekemään parempia päätöksiä ja edistää innovointia ja luovuutta. Ulkomaiset neuvonantajat ja hallituksen jäsenet voivat tuoda tiimiisi ainutlaatuisen näkökulman, varsinkin jos heillä on kokemusta ja asiantuntemusta tietyllä, yrityksesi kannalta tärkeällä alueella.

Ulkomaisten neuvonantajien tai hallituksen jäsenten ottaminen mukaan yritykseen vaihtelee useiden asioiden, kuten kyseisen maan ja toimialan mukaan. Yleisesti ottaen siihen liittyy kuitenkin muutamia keskeisiä vaiheita.

  1. Ensiksi yrityksen on tunnistettava mahdolliset neuvonantajat tai hallituksen jäsenet, joilla on tarvittava asiantuntemus ja kokemus, jotta he voisivat olla arvokkaita tiimin jäseniä. Tämä voi edellyttää hakujen tekemistä ja mahdollisten ehdokkaiden tavoittamista, jotta voidaan arvioida heidän kiinnostustaan työskennellä yrityksen kanssa. Yksi helppo ja riskitön tapa on käyttää Boardion avaimet käteen -palvelua, jolla pääsee käsiksi Boardion maailmanlaajuiseen neuvonantajakantaan (aloita varaamalla ilmainen puhelu minkä tahansa Boardion edustajan kanssa).
  2. Kun potentiaaliset neuvonantajat tai hallituksen jäsenet on tunnistettu, yrityksen on määritettävä, ovatko he kelvollisia toimimaan näissä tehtävissä. Tämä voi edellyttää mahdollisten eturistiriitojen tarkistamista, sen varmistamista, että henkilöillä on tarvittava pätevyys ja valtakirjat, ja sen varmistamista, että heihin ei kohdistu mitään oikeudellisia rajoituksia, jotka estäisivät heitä toimimasta näissä tehtävissä.
  3. Kun kelpoisuus on todettu, yrityksen on tehtävä neuvonantajien tai hallituksen jäsenten kanssa sopimukset, joissa määritellään heidän osallistumisensa ehdot yrityksessä. Sopimukseen voi sisältyä yksityiskohtia, kuten nimityksen kesto, erityiset vastuualueet ja tehtävät sekä mahdolliset korvaukset tai edut, joita he saavat palveluistaan. Hyvän sopimusmallin voi ladata Founder Instituten sivuilta.
  4. Kun kaikki nämä vaiheet on suoritettu, yritys voi siirtyä eteenpäin ottamalla neuvonantajat tai hallituksen jäsenet mukaan. Tähän voi kuulua tarvittavan koulutuksen tai resurssien tarjoaminen ja heidän integroimisensa yrityksen toimintaan ja päätöksentekoprosesseihin.

Kaiken kaikkiaan ulkomaisten neuvonantajien tai hallituksen jäsenten ottaminen mukaan ei ole liian monimutkainen prosessi, ja se voi olla yritykselle arvokas tapa saada uusia näkökulmia ja asiantuntemusta, jotka voivat auttaa sitä kasvamaan ja menestymään.

Esimerkkitapaus

Eräs kierrätysteollisuudessa toimiva asiakkaamme halusi laajentua Euroopan suurille markkinoille. Tämän toteuttamiseksi heidän oli löydettävä neuvonantaja tai hallituksen jäsen, jolla oli aiempaa kokemusta digitaalisista B2C-palveluista ja halukkuutta investoida liiketoimintaan.

Löysimme ehdokkaan, jolla oli täydellinen tausta ja joka halusi investoida tähän startup-yritykseen. Nyt tämä henkilö on hallituksen jäsen ja auttaa yritystä kasvamaan ja laajentumaan uusille markkinoille.