Mitä asioita on otettava huomioon, kun käytetään neuvonantajia tukemaan kasvua ja laajentumista globaaleille markkinoille?

Jos harjoitat liiketoimintaa vain kotimarkkinoilla, asiat ovat melko helppoja. Sinulla on tarvittava verkosto ja tunnet paikallisen yrityskulttuurin ja lainsäädännön. Kun laajennat toimintaasi ulkomaille, asiat muuttuvat selvästi monimutkaisemmiksi. Maailmanlaajuiseen laajentumiseen liittyvät ongelmat voidaan ratkaista joustavasti hankkimalla neuvonantaja, jolla on asianmukaista kokemusta ja taitoja. On kuitenkin muutamia keskeisiä asioita, jotka on otettava huomioon, kun käytät neuvonantajia kasvun ja globaaleille markkinoille laajentumisen tukena.

Ensinnäkin on tärkeää löytää neuvonantajia, joilla on kokemusta ja asiantuntemusta juuri niistä markkinoista, joille aiot päästä. Näin varmistetaan, että he pystyvät tarjoamaan arvokasta näkemystä ja opastusta kyseisten markkinoiden haasteista ja mahdollisuuksista. Jos etsit markkinoillepääsyn neuvonantajaa tiettyä maata varten, älä tyydy neuvonantajaan, joka on asunut siellä muutaman vuoden, vaan etsi "alkuasukkaita" tai ainakin neuvonantajaa, jolla on pitkä kokemus kohdemaastasi.

Toiseksi on tärkeää varmistaa, että neuvonantajat, joiden kanssa työskentelet, ymmärtävät hyvin yrityksesi ja sen tavoitteet. Näin he voivat antaa räätälöityjä neuvoja ja tukea, jotka ovat linjassa yleisen liiketoimintastrategian kanssa. On luonnollisesti sinun tehtäväsi tarjota tämä ymmärrys, mutta neuvonantaja, jolla on sopiva tausta ja asiaankuuluvaa kokemusta alalta, ymmärtää tilanteen nopeammin kuin joku, joka on vielä aloittelija tällä alalla.

Kolmanneksi on tärkeää luoda selkeät viestintäkanavat ja odotukset neuvonantajien kanssa. Tämä auttaa varmistamaan, että kaikki ovat samalla sivulla ja pyrkivät samoihin tavoitteisiin. Ainakin alussa on järkevää soittaa usein (esimerkiksi viikoittain tai kahdesti kuukaudessa), jotta neuvonantaja saa vauhdin päälle ja jotta voit tutustua neuvonantajaan.

Lopuksi on tärkeää tarkastella ja arvioida säännöllisesti neuvonantajien antaman tuen ja neuvojen tehokkuutta. Näin voit määrittää, onko neuvonantajien tarjoama tuki oikean tasoista ja onko tarpeen tehdä muutoksia, jotta laajentumisen onnistuminen voidaan varmistaa. Jos neuvonantaja ei enää tuota tulosta, älä epäröi lopettaa neuvonantajasopimusta ja etsiä uutta neuvonantajaa.

Eräs asiakkaamme pyysi meitä etsimään neuvonantajia kasvun ja maailmanlaajuisen laajentumisen tueksi. Tämä yritys tarjoaa ratkaisuja kiinteistö- ja rakennusteollisuudelle tuottamalla rakennusten tietomallinnusta, sovellettua todellisuutta ja visualisointipalveluja rakennushankkeisiin. Koska kenelläkään perustajista ei ollut kokemusta voimakkaasta kasvusta tai globaaleille markkinoille pääsystä, he tarvitsivat neuvonantajia tuomaan tarvittavat taidot yrityksen sisällä. Löysimme 19 ehdokasta, joista yritys tapasi viisi ja valitsi kaksi, jotka nyt työskentelevät yrityksen kanssa neuvonantajina.