Kannattaako käyttää neuvonantajia yrityksen viemisessä Yhdysvaltain markkinoille?

Yhdysvaltain markkinoille pääseminen on vaikeaa, jopa suuremmille yrityksille. Tämän lääkintätekniikan alalla toimivan ohjelmistokehitysyrityksen liikevaihto on 10 miljoonaa euroa, ja sillä on asiakkainaan useita suuria eurooppalaisia yrityksiä. Saadakseen liiketoiminnan käyntiin Yhdysvalloissa heidän oli löydettävä hyvin verkostoituneita neuvonantajia, jotka voisivat tehdä esittelyjä potentiaalisille asiakkaille. Löysimme heille 7 ehdokasta, joista he valitsivat kaksi, joista tuli heidän neuvonantajatiimin jäseniä.

Neuvonantajien käyttäminen voi olla hyödyllistä, kun ollaan menossa Yhdysvaltain markkinoille, sillä he voivat tarjota opastusta ja asiantuntemusta paikallisessa liiketoimintaympäristössä toimimiseen. Neuvonantajat voivat auttaa esimerkiksi markkinatutkimuksessa, liiketoimintastrategiassa, rahoitussuunnittelussa ja säännösten noudattamisessa. Neuvonantajat voivat myös auttaa luomaan yhteyksiä alan toimijoihin.

Yrityksillä voi olla useita haasteita, joita ne tyypillisesti kohtaavat mennessään Yhdysvaltain markkinoille, esimerkiksi seuraavat:

  1. Kilpailu: Yhdysvaltain markkinoilla on kova kilpailu, ja monet vakiintuneet yritykset ja uudet tulokkaat kilpailevat markkinaosuudesta.
  2. Sääntely-ympäristö: Yhdysvalloissa on monimutkainen sääntely-ympäristö, ja yritysten tulee olla perillä erilaisista säännöistä ja määräyksistä liittovaltion, osavaltioiden ja paikallisella tasolla.
  3. Immateriaalioikeudet: Immateriaalioikeuksien suojaaminen on tärkeää Yhdysvalloissa, ja yritysten on ehkä hankittava patentteja, tavaramerkkejä ja tekijänoikeuksia tuotteidensa ja ideoidensa suojaamiseksi.
  4. Markkinatutkimus: Markkinatutkimuksen tekeminen ja kuluttajien mieltymysten ja käyttäytymisen ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää menestymisen kannalta Yhdysvaltojen markkinoilla. Yritysten voi olla tarpeen investoida markkinatutkimukseen, jotta ne ymmärtävät kohdemarkkinoitaan ja kehittää tehokkaita markkinointistrategioita.
  5. Kulttuurierot: Yhdysvallat on monimuotoinen markkina-alue, ja yritysten on ehkä otettava huomioon kulttuurierot markkinoille tullessaan. Tähän voi sisältyä tuotteiden ja markkinointistrategioiden mukauttaminen eri kulttuuriryhmien tarpeisiin ja mieltymyksiin.
  6. Jakelukanavat: Tehokkaiden jakelukanavien luominen on tärkeää yrityksille, jotka haluavat päästä Yhdysvaltojen markkinoille. Tähän voi kuulua oikeiden jakelijoiden, tukkukauppiaiden tai vähittäiskauppiaiden löytäminen tuotteiden myyntiin.
  7. Rahoitus: Yhdysvaltain markkinoille tulevien yritysten on ehkä hankittava rahoitusta, jotta ne voivat kattaa markkinoille tulosta aiheutuvat kustannukset, kuten markkinatutkimuksen, tuotekehityksen, markkinoinnin ja jakelun.

Neuvonantajat voivat hyvinkin auttaa kaikissa näissä haasteissa. Hyvä strategia on aloittaa toiminta sellaisen neuvonantajan kanssa, jolla on laaja tietämys markkinoille tulosta. Tämä neuvonantaja on yleensä hyvin arvokas jo suunnitteluvaiheessa. Kun markkinoille tulo on aloitettu, yritys huomaa yleensä odottamattomia haasteita tai ongelmia, jotka on ratkaistava. Jos ongelma on kiireellinen, konsultin käyttäminen voi olla paras vaihtoehto - vaikkakin todennäköisesti hyvin kallis. Jos arvioidaan, että tämän alan taitojen tarve on pitkäaikainen, neuvonantaja voi olla parempi vaihtoehto.

Kaiken kaikkiaan neuvonantajien käyttämisestä Yhdysvaltain markkinoille pääsyssä on useita etuja, ja se lisää huomattavasti menestyksen todennäköisyyttä.