Miten käyttää neuvonantajia kansainvälistymisessä?

Meneminen globaaleille markkinoille ei enää vaadi suuria investointeja, kuten toimiston vuokraamista ja paikallisten myyjien palkkaamista. Suuri osa B2B-myynnistä, joka aiemmin vaati henkilökohtaisia tapaamisia, voidaan nyt hoitaa teamsin välityksellä. Tämä on valtava mahdollisuus erityisesti pienemmille yrityksille, joiden markkina-alueena on nyt koko maailma.

Useimmissa tapauksissa on kuitenkin vaikeaa harjoittaa myyntiä etänä toiseen maahan. Et tunne ihmisiä, mikä vaikeuttaa tapaamisten sopimista. Tässä paikallinen neuvonantaja voi olla suureksi avuksi.

Neuvonantajat voivat auttaa yrityksiä maailmanlaajuisille markkinoille pääsyssä muutamalla keskeisellä tavalla.

  1. Ensinnäkin he voivat tarjota arvokasta markkinatutkimusta ja -analyysiä, jotka auttavat yrityksiä ymmärtämään paikallisia markkinaolosuhteita ja asiakkaiden mieltymyksiä maissa, joihin ne aikovat tulla. Tämä voi auttaa yrityksiä tekemään tietoon perustuvia päätöksiä siitä, mille markkinoille ne haluavat tulla ja miten ne voivat räätälöidä tuotteensa ja palvelunsa vastaamaan paikallisten asiakkaiden tarpeita. Se säästää todennäköisesti paljon aikaa ja rahaa, kun markkinoiden valinta tehdään oikein ja jonkun kohdemarkkinat tuntevan henkilön kanssa.
  2. Toiseksi neuvonantajat voivat auttaa maailmanlaajuisen markkinointistrategian kehittämisessä. Tähän voi sisältyä tehokkaimpien kanavien tunnistaminen asiakkaiden tavoittamiseksi eri maissa, lokalisoidun markkinointimateriaalin ja viestinnän kehittäminen sekä suunnitelman laatiminen yrityksen tuotteiden tai palvelujen edistämiseksi kohdemarkkinoilla. Tämä tehdään luonnollisesti tiiviissä yhteistyössä yrityksen myynnin ja johdon kanssa, ja neuvonantajan tehtävänä on yleensä tukea työtä.
  3. Kolmanneksi neuvonantajat voivat auttaa yrityksiä selviytymään eri maiden lainsäädännöstä ja sääntelystä. Tähän voi sisältyä opastusta esimerkiksi teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamiseen, vienti- ja tuontisäännöksiin sekä paikallisten lakien ja asetusten noudattamiseen liittyvissä kysymyksissä. Tämä on erityisen tärkeää Yhdysvaltojen kaltaisissa maissa, joissa kilpailu on kovaa ja sääntely-ympäristö monimutkainen.

Kaiken kaikkiaan yhteistyö neuvonantajien kanssa voi auttaa yrityksiä kehittämään kattavan suunnitelman maailmanlaajuisille markkinoille pääsyä varten, ja ne voivat tarjota arvokasta tukea ja asiantuntemusta koko prosessin ajan. Näin kävi myös erään asiakasyrityksemme kohdalla.

Ensin he "varoittivat" meitä siitä, että meidän pitäisi löytää joku todella taitava: "Haluan huomauttaa, että emme oikeastaan etsi ketään, joten sen pitäisi olla "täydellinen match"". He etsivät neuvonantajaa, joka tukisi toimitusjohtajaa ja johtoa kasvussa ja maailmanlaajuisessa laajentumisessa. Vaatimuksena oli, että neuvonantajalla on kokemusta teollisesta B2B-ohjelmistoliiketoiminnasta, mieluiten SaaS-yrityksestä, joka on menestyksekkäästi päässyt maailmanlaajuisille markkinoille.

Nyt he työskentelevät löytämämme neuvonantajan kanssa, joten ilmeisesti tämä oli täydellinen match :)