Dags att börja systematiskt styrelsearbete?

I styrelsen för företaget ingår i början ofta grundare och anhöriga. När företaget växer finns ett behov av att få ordning på företagets ledningssystem och processer. Ofta i detta skede inser grundarna vikten av styrelsen och påbörjar ett systematiskt styrelsearbete.

Det här är ett bra tillfälle att ta in en extern styrelseledamot i styrelsen. En utomstående ser saker som ägare som kämpar med operativa utmaningar kanske inte märker. En extern ledamot med tidigare styrelseerfarenhet kan avsevärt förbättra kvaliteten på styrelsearbetet och öka det mervärde styrelsen tillför bolaget. Det rekommenderas att det alltid ska finnas minst två externa styrelseledamöter för att säkerställa en god gruppdynamik.

Exempel på hur en extern styrelseledamot hjälper företaget:
- tillföra disciplin i styrelsearbetet och därmed ge mervärde till företagets verksamhet
- utmana och sparra VD:n
- förbättra strategiarbetet och beslutsfattandet
- utöka företagets kontaktnät

 

ALLTID GRATIS SÖKNING EFTER RÅDGIVARE (INGET KREDITKORT KRÄVS)

 

Vi har gjort hundratals framgångsrika sökningar