Rådgivare för att stödja internationalisering eller starta företag på en ny marknad

En rådgivare med personlig erfarenhet av internationalisering av företag kan avsevärt hjälpa till vid planering och genomförande av företagets globala marknadsinträde. Du undviker misstag, sparar pengar och går snabbare framåt när du inte behöver gå ensam. Boardio har mer än 5 000 rådgivare från 100 olika länder, vilket innebär att vi vid behov kan hitta experter inom en viss bransch från ett visst land, då är dynamiken i din bransch redan bekant för de sökande.

Om du planerar att starta ett företag i ett visst land bör du överväga att anlita en lokal rådgivare för att stödja marknadsinträde. Dessa rådgivare har typiskt sett lång arbetslivserfarenhet inom området och därmed omfattande nätverk med rätt personer och insikt i konkurrenssituationen inom området.

Om ditt behov främst är att öppna dörrar för potentiella kunder eller partners utomlands eller hemma, se mer information om detta på sidan Öppna dörrar till kunder och partners.

Exempel på hur en rådgivare kan hjälpa:
- utarbeta en internationaliseringsstrategi
- analys och urval av målmarknader
- stödja internationaliseringsprojekt
- skapa partnerskap, skapa kontakter med utländska kunder

 

ALLTID GRATIS SÖKNING EFTER RÅDGIVARE (INGET KREDITKORT KRÄVS)

 

Vi har gjort hundratals framgångsrika sökningar