Bra produkt men problem i försäljningen? Expertis i att skapa och implementera en säljstrategi.

Försäljningen är fortfarande en flaskhals för många företag. Produkten är bra och det finns efterfrågan, men att hitta rätt kunder kostnadseffektivt är inte lätt.

För detta är det värt att söka en rådgivare som har bevis på skalförsäljning från en liknande bransch. Rådgivaren kan vara aktivt involverad i skapandet av försäljningsstrategin och delta i Advisory Board eller styrelsen för att stödja implementeringen av strategin. Rådgivare har också ofta goda kontakter med potentiella kunder eller samarbetspartners och kan även öppna dörrar och på så sätt underlätta anordnandet av möten.

Du kan även använda en rådgivare för annan affärsutveckling. Om företagets planer inkluderar till exempel att produktisera företagets nuvarande erbjudande, kan det vara bra att ta hjälp av en rådgivare som har erfarenhet av liknande produktion.

Exempel på hur en rådgivare kan hjälpa:
- Skapa en säljstrategi
- Implementering av säljstrategin
- Utbildning och sparring av säljare
- Stötta och handleda säljledningen
- Annan affärsutveckling, t ex produktisering, produktledning

 

ALLTID GRATIS SÖKNING EFTER RÅDGIVARE (INGET KREDITKORT KRÄVS)

 

Vi har gjort hundratals framgångsrika sökningar