Vad bör man tänka på när man använder rådgivare för att stödja tillväxt och expansion till globala marknader?

Om du driver din verksamhet enbart på hemmamarknaden är det ganska enkelt. Du har det nätverk som behövs och du känner till den lokala affärskulturen och lagstiftningen. Så snart du expanderar utomlands blir saker och ting mycket mer komplicerade. Ett flexibelt sätt att lösa problemen i samband med global expansion är att skaffa en rådgivare med relevant erfarenhet och kompetens. Det finns dock några viktiga saker att tänka på när man använder rådgivare för att stödja tillväxt och expansion på globala marknader.

För det första är det viktigt att hitta rådgivare som har erfarenhet och expertis på de specifika marknader du vill ta dig in på. På så sätt kan de garantera att de kan ge värdefulla insikter och vägledning om de unika utmaningarna och möjligheterna på dessa marknader. Om du letar efter en rådgivare för marknadsinträde i ett visst land, nöja dig inte med en som har bott där i några år utan sök efter "infödda" eller åtminstone en som har lång erfarenhet av ditt destinationsland.

För det andra är det viktigt att se till att de rådgivare du arbetar med har en god förståelse för din verksamhet och dess mål. På så sätt kan de ge skräddarsydda råd och stöd som är i linje med din övergripande affärsstrategi. Det är naturligtvis upp till dig att ge denna förståelse, men rådgivare med rätt bakgrund och relevant branscherfarenhet kommer att förstå situationen snabbare än någon som är mer grön på området.

För det tredje är det viktigt att upprätta tydliga kommunikationskanaler och förväntningar med dina rådgivare. Detta kommer att bidra till att säkerställa att alla är på samma sida och arbetar mot samma mål. Åtminstone i början är det klokt att ha täta samtal (t.ex. veckovis eller varannan vecka) för att få rådgivaren på banan och för att du ska bli bekant med rådgivaren.

Slutligen är det viktigt att regelbundet granska och bedöma effektiviteten av det stöd och de råd som dina rådgivare ger. På så sätt kan du avgöra om de ger rätt stödnivå och om det finns behov av att göra några justeringar för att säkerställa att dina globala expansionsinsatser blir framgångsrika. Om rådgivaren slutar att leverera, tveka inte att avsluta avtalet med rådgivaren och leta efter en ny.

En av våra kunder bad oss hitta rådgivare för att stödja tillväxt och global expansion. Detta företag erbjuder lösningar för fastighets- och byggbranschen genom att producera byggnadsinformationsmodellering, tillämpad verklighet och visualiseringstjänster för byggprojekt. Även om ingen av grundarna hade någon erfarenhet av stark tillväxt eller av att gå in på globala marknader, behövde de rådgivare för att få med sig nödvändiga färdigheter inhouse. Vi hittade 19 kandidater av vilka företaget träffade 5 och valde ut 2 som nu arbetar med företaget som rådgivare.