Rådgivarnas inverkan på nystartade företags framgång är tydlig

Vi får ofta frågor om konkreta bevis på den inverkan som rådgivare har på ett företag. Startup Genomes "The Scaleup report" har några intressanta resultat i denna fråga.

Enligt rapporten finns det ett tydligt samband mellan att använda rådgivare och att lyckas med skalningen. Rapporten visar att jämfört med företag som inte använder rådgivare är det 100% mer sannolikt att ett företag som använder en eller två rådgivare kommer att skala framgångsrikt. Företag som använder tre eller fyra rådgivare har återigen 50% större sannolikhet att lyckas med skalningen jämfört med de som använder en eller två rådgivare.

Enligt rapporten är användandet av rådgivare den enskilt viktigaste faktorn för framgångsrik skalning, mycket viktigare än att t.ex. erbjuda aktieoptioner till anställda.

Även om rådgivare inte kan utföra mirakel bör du allvarligt överväga att använda dem för att öka dina chanser att lyckas.