Hyvä tuote mutta myynti sakkaa? Täsmäosaamista myyntistrategian luontiin ja implementointiin. 

 
Myynti on edelleen monen yrityksen pullonkaula. Tuote on hyvä ja kysyntää on, mutta oikeiden asiakkaiden löytäminen kustannustehokkaasti ei ole helppoa. 
 
Tähän kannattaa hakea neuvonantaja, jolla on näyttöjä myynnin skaalaamisesta samantyyppiseltä toimialalta. Neuvonantaja voi olla aktiivisesti mukana myyntistrategian luonnissa ja advisory boardissa tai hallituksessa mukana tukemassa strategian toteutusta. Neuvonantajilla on myös usein hyviä kontakteja potentiaalisiin asiakkaisiin tai kumppaneihin ja he voivatkin myös avata ovia ja siten helpottaa tapaamisten järjestämistä. 
 
Myös liiketoiminnan muuhun kehittämiseen voi hyvin käyttää neuvonantajaa. Jos yrityksen suunnitelmissa on esim. tuotteistaa yrityksen nykyistä tarjontaa, voi olla hyvä ottaa avuksi neuvonantaja, jolla on kokemusta vastaavasta tuotteistamisesta. 
 
Esimerkkejä, miten neuvonantaja voi auttaa:
- Myyntistrategian luonti
- Myyntistrategian toteutus
- Myyjien kouluttaminen ja sparraus
- Myyntijohdon tukeminen ja mentorointi
- Liiketoiminnan muu kehittäminen, esim. tuotteistaminen, tuotehallinta
 
 
AINA ILMAINEN NEUVONANTAJAHAKU (LUOTTOKORTTIA EI VAADITA)
 
 

Olemme tehneet satoja onnistuneita hakuja